Wonderlijke Pick-nick

De idylle van mensen die Jezus’ medeleven opwekken en hun schamele bezit delen en zo Gods zegen over zich afroepen, wordt al tweeduizend jaar verteld. De mensen waren niet bang om te delen toen ze zagen dat Jezus niet bang was om het kleine beetje dat hij had uit te delen: vijf broden en twee vissen. Dat was het wonder: delen werd vermenigvuldi-gen. Na de maaltijd werd het overgeblevene opgehaald vanuit de heilige plicht om niets te verkwisten. Mensen zijn wel bereid om wereldwijd te de-len. “Alleen”, zegt men, “moet iedereen mee-doen.” En ook, “moet wat je geeft werkelijk bij de armen terechtkomen en zijn problemen oplossen”. Het voelt niet goed dat wij in over-daad leven. De goederen van deze aarde beho-ren immers aan iedereen, zijn een godsge-schenk. Wat men deelt, verspreidt zich, zoals de rimpels op het water als er een steentje in valt. Dus laten we dit verhaal opnieuw klinken vandaag, opdat het opnieuw ons geweten aan-spreekt. De wereld heeft het harder nodig dan ooit…