Geduld

Je kan het niet kopen. Wie het heeft, lijkt gek omdat hij niet koortsig rond zit te lopen. Geduld. Geduld. Alleen Jouw Liefde, God, is er in haar volheid van vervuld! Zalig de armen, die het zo maar van JÓU krijgen. Nee, gelukkig is het niet te kopen.