Verlangend

Wij mensen staan verlangend in het leven. Wij zoeken naar een goede levensinhoud, naar een boeiende richting, naar een hoopvolle visie. Bij dit zoeken naar zin kunnen en willen wij kracht ontvangen en ervaren. Wij willen dan zelf ook kracht en spirit doorgeven. Zin heeft zeker meer te maken met verbondenheid, met hartelijkheid. In zo’n leefklimaat schenken wij richting en energie aan elkaar. Dit is zeker heel belangrijk als wij samen met jongeren op weg zijn. Zinvol samen op weg gaan kan ons voeden en inspireren als wij uit meerdere bronnen kunnen putten. Nu wij vandaag sterk beïnvloed worden door een onttoverde wereld, kunnen wij toch iets van Gods nabijheid ervaren dankzij mensen. En die Man van Nazareth kan een bijzondere gids blijven.