Wees niet bang

Het kan gevaarlijk zijn om te geloven. Mensen die je dwaas vinden, wijzen je af. In het beste geval. Want het kan ook wel eens om leven en dood gaan. Zo een vaart loopt het voor ons meestal niet maar je kan je vrienden verliezen door te geloven en ook je familie herkent je ineens niet meer. Dat is zwaar om dragen. Maar je weet voor wie je het doet. En dat geeft steun. De liefde is sterker dan wat kwaadsprekerij. Je zult overeind blijven terwijl zij die hun huis op zand bouwen, verdwalen. Toch heb ik altijd wat moeite met die scherpe tegenstellingen. Je kunt ook tussen de mensen staan met je getuigenis zonder hen tegen de borst te stoten. Daar is nu de tijd rijp voor. Luisteren naar je naaste, wie hij of zij ook is. En tegemoetkomen aan ieders nood. Wie vrede brengt en wordt afgewezen, vertrekt maar best. Maar als de vrede op de ander overgaat is dit de goede gelegenheid waarvan we gebruik dienen te maken. Inspelen op genade. We zullen onszelf niet verliezen door naar de ander te gaan. Integendeel. Het aandurven. Vrijmoedig en ook blijmoedig. Want de Heer staat ons in alles bij.