Door meelijden bewogen

Zo klinkt het dit weekend in het evangelie. De bijbelse schrijver Matheus vertelt dat Jezus bewogen is omdat Hij ziet dat vele mensen hulp nodig hebben. Hij stuurt Zijn vrienden, Zijn leerlingen, twee aan twee op weg naar mensen die zich verloren voelen. Naar vandaag vertaald klinkt het: “Er zijn ook nu vele mensen die zich niet goed voelen omdat ze uitkijken naar een brokje hartelijkheid. Mensen, besmet door het verleden willen terug een betere toekomst ontvangen en bewerken.” En als die Man van Nazareth over Zijn diepste bekommernis spreekt, vertelt Hij aan Zijn apostelen over het Rijk Gods. Waarschijnlijk was dit beeld, die opdracht toen niet zo eenvoudig. Ook vandaag is werken aan het Rijk Gods, aan meer menselijkheid en meer verbondenheid, niet eenvoudig maar wel heel zinvol.