Drie-eenheid

Het feest van de heilige Drie – eenheid kunnen wij ook zien en ervaren als het feest van Gods warme, dynamische liefde. En Gods dynamiek van liefde werd destijds heel sterk zichtbaar in Jezus van Nazareth, zo lezen wij in de bijbel. Maar door de bijbelse schrijvers werd Mozes – voordat Jezus al goeddoende rondging – ook reeds beschreven als een bezielde man die God – in een blijvend, brandend vuur – mocht herkennen en beleven. Hij ontving – zoals Jezus – Geestkracht en met die Goddelijke kracht wilde hij werken en uitnodigen tot meer verbondenheid. Ook wij mogen vandaag – al biddend – Gods kracht ervaren.