De heerlijkheid van God

Een diep geluksgevoel dat je kan overvallen, zomaar wandelend in het bos of langs het strand? Een zeldzaam intens gevoel van vrede met jouw situatie. Of als je in de ogen van de zieke ineens een gloed van dankbare berusting waarneemt, als je een kind dat zich ongezien waant, ziet dansen achter een vlinder aan… Is dat de heerlijkheid van God? Ja toch? Dit zijn momenten waarop je een groot geheim kunt vermoeden. Dan begint God te dagen, dan begint het spelen met beelden en voorstellingen om de verrukkingen en verschrikkingen van onze werkelijkheid te plaatsen in ons hoofd en in ons hart. We kunnen niet zeggen dat God niet bestaat. En ook niet dat Hij wel bestaat, want Hij is er niet zoals mensen. Hij is er zoals wolken, bewegend, veranderend, ver boven ons en soms ineens rondom ons. God verschijnt op zoveel verschillende manieren in een mensenleven. De een noemt hem Vader, de ander Moeder, een derde Iets, weer een ander Zin in het leven of Licht, H. Geest… Hij is het allemaal. Maar God is bovenal LIEFDE.