Een inspirerend verhaal

Ook de kranten geven nu al geruime tijd aan geschoolde wetenschappers de kans om hun mening te geven.
“Hoelang zullen wij nog door het coronavirus worden bedreigd?”
Geleerde mensen en ook overheden deden allerlei voorstellen voor jong en oud. Ze hopen zo dat deze vuile bladzijden weldra kunnen omgedraaid worden.
Ik was sterk aangesproken door een ontwikkelingspsycholoog, Maarten van Steenkiste, die zegt: “Er ontbreekt een breder inspirerend verhaal. Men heeft veel te zakelijk gecommuniceerd.”
En vervolgens verwijst hij naar de spontane, gezamenlijke rituelen en hoopt hij ook dat inspirerende verhalen ons ook nu nog mogen blijven aanspreken.
Als christenen hebben wij het Christusverhaal mogen ontdekken en beleven. In het spoor van Jezus van Nazareth en gesteund en bezield door Gods Dynamiek van liefde hopen wij ook nu mee te werken aan een zinvol en hartelijk samenleven.