Geheime Liefde

Laat het een geheim blijven
onze Liefde,
te teer en te zoet
om op straatplaveien
te worden plat getreden…

En toch,
dan weer wil ik het uitbazuinen
hoe gloeiend heet
Jouw Liefde voor de wereld is!

Maak mijn Liefdeslied klaterend
als een frisse waterval,
niet te stuiten,
opdat velen zich bij Jou
grenzeloos laten laven.

Dit alléen
zal waarlijke bevrijding zijn,
dicht bij Jou, mijn God!
Dicht bij Jou…

Mieke