Gij kent Hem

Met deze ‘Hem’ wordt de Heilige Geest bedoeld. Het is een woord van Jezus tot Zijn leerlingen. De leerlingen hebben een band met Jezus. En Jezus heeft een band met Zijn Vader. Zij zijn elkander trouw. Dit wordt uitgedrukt met het onderhouden van de geboden. Niet omdat het moet maar uit Liefde. Je doet je best voor van wie je houdt. Om de band te versterken na Jezus’ heengaan is een Helper nodig. Deze Helper blijft heel dichtbij en dit voor altijd. Het is echter niet gemakkelijk om die Helper toe te laten en je te laten leiden. Dat noemt men inspelen op genade. De geboden onderhouden is de Helper helpen met onze instemming en daden. Dat wij Hem kennen blijkt uit ons gedrag. Je zal zien dat christen zijn soms het verschil kan uitmaken. Daarvan getuigen vraagt moed. Maar ook al komt er tegenstand of onbegrip, door te getuigen vindt er toch altijd een zaadje goede grond. Wij leven van die hoop en zien uit naar het groeien van het zaad. Minzaam zorgen voor een goede groei en er naast blijven staan zoals de Geest bij ons, is ook christen zijn.