Altijd bij me

God,
Jij traant langs bomenblaadren neer,
droeve harten kussend
met Jouw begripvolle Woorden.

Ik min je, God.
Ik bemin Je in alle kleuren en talen.

Jij hebt mijn hart tot rusten gebracht,
vervuld met stromende waterbronnen,
overstromend van liefde en dank
aan Jou en allen om mij heen.

Net nu in deze tijd
van verwarrend onheil
ben ik in diepe rust gehuld,
omdat JÍJ , altijd
en áltijd
bij me bent…

Mieke