Herder Jezus

Een herder is iemand die verder kijkt dan de schapen, iemand voor wie de tocht een doel heeft. Dat is wat Jezus de mensen aanbiedt. Je zou ook ons kunnen zien als wezens die zich makkelijk laten leiden tot korte termijn successen. We lopen van struikje naar struikje, wat ons op korte termijn voordeel brengt. Is er winst te halen uit kernenergie, proberen we het? Wordt het klimaat warmer, zien we dan wel weer… In dat opzicht lijken mensen op een kudde schapen. We hebben iemand nodig die de tocht op veel langere termijn kan uitzetten: Jezus. Jezus geeft ons een kompas: laat niet altijd je eigenbelang primeren, maar let op het belang van de ander, en speciaal van de zwakste. De herder past zijn tempo aan, niet aan het snelste maar aan het ziekste lam. “Jezus, onze herder” wil zeggen dat we ons wel zorgen maken over de toekomst en dat we omkijken naar mensen. De toekomst mag offers vragen en de schepping mag eerbied afdwingen. Gelukkig hebben we dat begrepen in deze corona-crisis-tijd. Heel veel solidariteit en inzet voor elkaar.