Palmzondag

We juichen om de koning die niet corrupt is. Een koninkrijk zonder geheime diensten, zonder moordaanslagen. Een land waar iedereen een rechtvaardig loon krijgt, waar de vreemdeling in aanzien staat en de weduwen, zieken en kinderen niet aan hun lot worden overgelaten: GODS RIJK.
Anders is de harde werkelijkheid van elke dag. De machteloosheid om de armen in de wereld brood te reiken; om het waanzinnige moorden een halt toe te roepen; om vrede overal ter wereld tot stand te brengen. De machteloosheid die we voelen tegenover vluchtelingen, zwervers en eenzamen in ons eigen land. Palmzondag is de droom, Goede Vrijdag is de realiteit.
Jezus wordt het slachtoffer van deze harde realiteit. De droom van Palmzondag mag dan al naïef zijn geweest, we blijven geloven in de kracht van de liefde en in de overwinning van Gods bedoelingen met de mens. Dat zullen we met Pasen vieren. “Al staat het water tot aan onze lippen, er komt redding!”