De verpleegster

‘k Wil u graag met lof bezingen
want gij staat altijd paraat
midden zieken, zorgenkringen
zalft gij pijn door woord en daad.
 

Die in hoogste nood verkeren
geeft gij van uw liefdekracht
waardoor leed en pijn verkeren
tot een licht in lijdensnacht.
 

Smarten die gij hebt gedragen
worden u tot vreugdezon.
Wil, verpleegster, niet versagen.
Sterk u aan Gods gavenbron.
 

Jozef V.