Verzoend door de Geest

Een leven lang. Wat sleuren we allemaal niet mee aan schuldgevoelens en kwetsuren. Het is daarom belangrijk je te verzoenen met je verleden. We zijn niet met alles tevreden. Er kunnen serieuze knopen ontstaan in ons binnenste. Die verbergen we liever en niet alleen voor anderen maar ook voor onszelf. Die hinderpalen doen ons een beetje liggen in ons graf. Jezus nu, komt onze graven openen. Daar is moed voor nodig want je wordt geconfronteerd met de dood. Even terugdeinzen en dan er doorheen gaan. Met een krachtdadige stem worden we geroepen om op te staan. Onze stramme spieren worden terug lenig. Het lichaam wordt bewoond door de Geest die Leven geeft. Dat Leven is een bron die opborrelt en ons doorstroomt. Blokkades komen los. Bevrijding. Verrijzenis.
Jezus zegt dat Hij de Verrijzenis en het Leven is. Jezus wilt in jou komen wonen zodat je steeds meer op Hem gaat lijken en steeds meer verrijst. En zeg nu niet dat je dat niet nodig hebt. Kijk maar eens in de spiegel en laat het Licht binnen waar het nog duister is.