Het BELANG

Een Limburgse zielsgenote maakte me attent op het belang, met kleine of grote letter? In het dagelijkse leven: informeel of duidelijk geblokletterd in Het Belang … net omdat het daar meetelt. Dat we met onze zingevende aspiraties nog terecht kunnen in de Limburgse krant via onze rubriek ‘Even stilstaan’ is écht buitengewoon gezien de secularisatie van onze maatschappij. Het geloof in Iemand die Groter is dan wij, Wijzer en oneindig Barmhartig, is en BLIJFT van levensgrote betekenis. Lees eens het verhaal van Marino Restrepo, denk aan de bekering en de heropbouw van het leven van mensen die met één of andere verslaving te maken hadden. ‘Waar Jezus is, daar worden mensen écht gevoed.’ Laten we ons in deze barre en haast onwezenlijke tijd nederig en hoopvol toeleggen op het BIDDEN voor ieders welzijn, voor de gehele mensheid en vooral ook voor zij die werken in sectoren, die ons heil en onze samenleving thans gaande houden. De Rozenkrans is zo’n heilzaam wapen … Hoeveel keren heeft O.-L.-Vrouw dit al gevraagd? Zullen we het nú DOEN?!