Dankjewel

Dankjewel aan de apostelen
die ons Jezus’ Boodschap schonken.

Dankjewel aan de kerkvaders
bruggenbouwers over eeuwen heen.

Dankjewel aan onze ouders
die hun kinderen lieten dopen en vormen.

Dankjewel aan onze leerkrachten
die moedig in hun geloof bleven staan.

Dankjewel aan priesters en religieuzen
die ons geloof voorleven.

Dankjewel aan mensen, zo maar ontmoet
waardoor we groeien in geloof, hoop en liefde.

ZO VEEL DANK aan de Allerhoogste,
blijvende Alpha & Omega
die ons Zijn H. Geest aanbiedt – ALTIJD –
om ten volle te kunnen leven
en ‘worden’ naar Zijn Beeld.