Meer en meer één

Mannelijk en vrouwelijk laten samenwerken
schaduw en licht elk hun plaats kunnen geven
’t innerlijke kind en de volwassene,
beiden hun plaats toekennen en eren.
Maar hoe doe je dat concreet?

’t Is schipperen op een zelfgebouwde brug
bereid zijn te mislukken
om weer op te staan en opnieuw te trachten
met creativiteit en hoop verder zoeken
hoe het beter kan.

’t Is misschien vooral
deze schijnbare tegenstellingen
bespreekbaar stellen
ter verrijking van jezelf
en zegen voor je medemensen.

Want voor eenieder
blijft een steeds
verder en ánders uitproberen van kracht
hoe ’t een volgende keer “beter” lukt
relatie(s) van en voor het leven
telkens terug naar Eenheid.