Kracht

Ons alledaagse leven met zijn vele ‘moeten’ kunnen wij soms ervaren als een grijs dal. De bijbelse schrijvers vertellen dat die Man van Nazareth af en toe met enkele vrienden naar een bergje trok. Zo wilde Hij daar in de stilte iets van Gods geestkracht ervaren. Zo hoopte Hij, samen met Zijn vrienden, iets te ervaren van Gods warme gedrevenheid. Daar op de berg drong het tot Jezus’ vrienden door dat Jezus een door God bezielde Man was. En als de apostelen in de rust van de berg tenten willen bouwen, reageert Jezus: “De kracht die wij hier mochten ervaren, mogen wij nu in het dal gebruiken om hartelijk en dienstbaar tussen mensen aanwezig te zijn.”
Af en toe op een bergje tot rust komen, kan ook ons kracht geven.
Zo een bergje kan o.a. ook een kerk zijn.