Feest van falen

Onlangs hoorde ik op de radio dat een auteur een voorstelling had gemaakt met deze mooie, originele titel. Eigenlijk kan je dit ook zien als een uitdaging om de vastentijd door te gaan. De vasten biedt ons immers de mogelijkheid om vanuit ons mislukken nieuwe pogingen te ondernemen en SAMEN met de Heer een nieuwe, meer constructieve weg uit te stippelen. En ’t geldt voor ieder van ons om steeds weer de oude mens af te leggen en ons te bekleden met een ander exemplaar, gepaster voor onszelf en voor de anderen. In die zin vind ik het citaat van G. Bernard Shaw erg treffend: “De enige mens die zich verstandig gedraagt, is mijn kleermaker; telkens wanneer hij mij ontmoet, neemt hij opnieuw de maat terwijl anderen steeds dezelfde maatstaven hanteren in de overtuiging dat die nog steeds bij me passen.” Even doordenken in deze bezinningstijd om na te gaan hoe ik daarmee omga bij anderen en of ik mezelf nieuwe richtlijnen kan aanleren … Onze-Lieve-Heer is alleszins Dé Kleermaker bij uitstek: ALTIJD nieuwe kansen met Zijn Gróte Barmhartigheid.