Bemint uw vijand

Wie zijn vijand bemint, heeft geen vijanden meer natuurlijk. Wat een heerlijk vooruitzicht: leven zonder vijand. Maar de vijand hebben we niet in de hand, wel onszelf. Jezus zegt: als iemand u dwingt 1 mijl mee te gaan, ga er dan 2 mee. Hij vraagt zijn leerlingen geen weerstand te bieden aan hen die u onrecht doen. En Hij gaat nog verder: bemint uw vijand en bid voor hen die u vervolgen. Geen wet van oog om oog en tand om tand, dus. Wat met criminelen? Wat met pesters? Zouden we Hem willen vragen. Voor Hem is dat een overbodige vraag. Zijn focus is : wat doe jij? Hoe happig zijn we om te vergelden. Ons rechtssysteem straft, het moet wraak voorkomen. En daar gaat het om. ’Ben je menslievend als je enkel houdt van degenen die jou liefhebben?’, vraagt Hij. Hij spreekt onverbloemd maar helpt ons ook. De vijand beminnen, kan beginnen met voor hem te bidden. Een stap naar de vrijheid om onvoorwaardelijk lief te hebben. Een stap om te leven in Zijn onvoorwaardelijke liefde, te milderen. Hoe goed zal dat zijn!