Liever getuigen dan…

De bijbelse schrijver Matheus schrijft ongeveer 50 jaar na Jezus’ dood in zijn evangelie: “Jullie die Jezus willen volgen: wees het zout voor de aarde en het licht voor de samenleving.” Zo vatte Matheus heel goed de nieuwe weg die die Man van Nazareth destijds inspireerde en bezielde. Het was een weg die Jezus zelf is voorgegaan. En zo werd Hij een Goddelijke mens om na te volgen. Het was Jezus’ overtuiging dat mensen Godsmensen worden als ze goed doen. En Hij wilde zelf op die weg van het meeleven en van de vrede voorgaan en dat mochten mensen destijds en ook vandaag ervaren als een wonderbaar gebeuren. Gelovigen, christenen, wilden eerder en liever getuigen dan overtuigen. Overtuigen is meestal veel praten en uitleggen. Getuigen is eerder in stilte, vanuit Gods kracht het goede doen.