De vervulling

Door Jezus kwam Gods belofte uit. De bezette gebieden hebben nu een Verlosser. Wat moeten wij, Belgen, inwoners van een welvarend land, ons daarbij voorstellen? Wat weten wij van onderdrukking? Jezus zelf maakt ons dat duidelijk. Voor Hem zijn de onderdrukten, de mensen waar anderen op neer kijken. Zieken of gevangenen, bejaarden of vreemdelingen, kortom: ze worden ervaren als last, een kost voor de sociale zekerheid of een andere kas. Geen politiek regime kan die mensen helpen, want het gaat hier om liefde: liefde heft op, herstelt in eer. En liefde gedijt altijd. Jezus zoekt zijn leerlingen tussen vissers, eenvoudigen, mensen met hun hart op de juiste plaats. En die roept Hij nu nog. Hij zal ons leren op mensen vissen, hoe mensen opvissen. Dat is de vervulling van de belofte; zij zijn Gods lievelingen, zijn ’uitverkorenen’, om het bijbels te zeggen. Wat God over ons denkt, is wat telt. Hij heeft het laatste woord. De rest doet er niet toe. Dat is het Woord van de Vader, dat Jezus verkondigt.