Mee bekommerd

Onlangs bracht de Patriarch Bartholomeus een meerdaags bezoek aan België. “Soms lijkt onze samenleving een grote markt maar consumeren maakt ons niet gelukkiger. Europa moet bovenal een politiek project zijn.”, zegt hij. En als christelijke gelovige voegt hij eraan toe: “Wij, gelovigen, moeten ons inzetten voor een meer menselijke samenleving. Heel concreet moeten wij mee bekommerd zijn om meer solidariteit en goede mensenrechten. Christenen zijn partners in het bewerken van humaniteit. De kerk voelt zich werkelijk intiem verbonden met de mensheid en haar geschiedenis.” Dit was ook één van de eerste beginwoorden van het tweede Vaticaans Concilie. En onze huidige Paus blijft deze woorden – aangepast aan onze nieuwe situatie – herhalen en dan klinkt het zo: “In de wereld die op hol slaat wil ik hoop voeden. Ik wil elkaars mens – zijn versterken.” Christelijk humanisme wijst naar Gods dynamiek van Liefde.