Als een duif

De teksten van deze zondag spreken over een openbaring. Jezus laat Zijn verborgen leven achter zich en treedt in de openbaarheid. Een teken aan de hemel kondigt dit nieuwe leven aan. Er zijn getuigen. Johannes de Doper baant de weg. Jezus laat zich dopen en daarmee komt Hij midden onder ons staan. Hij heiligt ons. Laten we dat goed verstaan. Johannes noemt Jezus ‘het Lam Gods’ en ook ‘de Zoon van God’. Jezus gaat een afdalende weg. Hij komt ons bevrijden. Daarom laten wij ons ook dopen. Om mee die weg te gaan. Om het heilswerk te ondergaan. De Heilige Geest is er van het begin af aan bij. Als de Geest op je rust ben je in toestand van genade. Daar kan je leren op inspelen. Dat vraagt oefening. Maar Jezus is er nu klaar voor. De weg zal nog lang zijn en niet zonder lijden. Jezus zal het dragen als een Lam, zonder verweer, geheel en al overgave. En daar worden wij allen beter van. Om de woorden van Theresia van Lisieux te gebruiken: Jezus tilt ons op als een Lift en zo mogen we groeien in Liefde. Onze zonden verdwijnen als sneeuw voor de zon.