Stille spoor

Waar leven wordt beschermd, behoed
bij stil begin en tegenspoed;
daar zijn mensen stil nabij.
Met zachte kracht omringen zij.
 

Dat er mensen mogen zijn
tot meeleven bereid.
Dat zij in het stille spoor
elkaar zijn toegewijd. 

Waar leven rustig openbloeit,
verbondenheid en vriendschap groeit;
daar zijn mensen diep gegrond,
vermoeden iets van Gods verbond.
 

Waar leven minzaam wordt gedeeld
en pijn en wonde wordt geheeld;
daar gaan mensen in Zijn spoor
en geven aan Gods roep gehoor.