Gedoopt

Met de geboorte van Jezus heeft God een menselijk gelaat en hart gekregen. Ik vermoed dat dit gelovig gebeuren veel mensen blijft aanspreken. Vandaag wordt, door de bijbelse schrijvers in het evangelie van dit weekend, verteld dat Jezus zich ook liet dopen door Johannes. Het is heel goed en zinvol dat er sacramenten zijn om Gods nabijheid sterker te ervaren en om Zijn kracht bewuster te ontvangen. Het christelijk doopsel dat wij ontvangen kan ervaren en beleefd worden als een gelovig ritueel. Door dit sacrament weten mensen zich uitgenodigd om in  het spoor van Jezus van Nazareth aandachtig, bekommerd en zorgend in het leven te staan. Wij ontvangen in dit biddend gebeuren goddelijke geestkracht om het leven, het samenleven zinvol te maken.