God (1)

De twee stukjes die volgen vandaag en morgen zijn sterk geïnspireerd door het getuigenis van de overleden Nederlandse bisschop Jan Bluyssen. In de jaren ’60 – na het Concilie – wilde hij heel uitdrukkelijk getuigen dat Gods nabijheid niet alleen te proeven en te beleven is in gebed en liturgie maar ook en vooral te ervaren is in hartelijke verbondenheid tussen mensen. Gods nabijheid, Zijn kracht, Zijn geestkracht, zijn ook in tal van andere, diepmenselijke ervaringen voelbaar. Uiteraard zal iedere bewuste, gelovige christen ook en vooral kunnen en willen getuigen dat zij in het krachtig leven van die Man van Nazareth tenvolle mochten en mogen ontdekken hoe God mensen, in het spoor van Jezus, kan bezielen en hen kan bewegen tot meeleven en tot zorg voor de schepping (Rijk Gods).
(wordt vervolgd)