Samenleven

Vandaag de dag zijn er vele vormen van samenleven. Het klassieke gezin is niet langer de norm. Of toch wel? Want ook in nieuwe vormen van samenleven streeft men er naar zo goed mogelijk het klassieke gezin te benaderen. Er ontstaan nieuwe namen zoals meemoeder, pluspapa, alleenstaande moeder, enz. Het is heel fout om op deze nieuwe vormen van de hoogte neer te kijken. Want ook zij hebben recht op hun geluk en vaak is dit geluk voor hen brozer dan in een klassiek gezin. Het prototype voor het klassiek gezin zijn Jozef, Maria en Jezus. De Heilige familie. We kijken naar hen en proberen dit te benaderen. Maar dat kan even goed in een nieuwe samenlevingsvorm. Als er maar zorg is voor elkaar en alles in liefde gedragen en verdragen wordt. Kunnen niet beide partners de taak van gezinshoofd op zich nemen alsook natuurlijk de moederlijke taak van het zorgen? Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn en de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Laten we samen de uitdaging aangaan om steeds een warme thuis te vormen voor onze naasten.