Zorg dragen

De psychiater Dirk De Wachter zei onlangs: “Wij weten niet meer waarom wij op deze wereld zijn. Hoe moeten wij ons gedragen? Na het verlies van ons geloof is onze houvast ook weggevallen. We kunnen ons laten opjutten door de consumptiecultuur omdat we niet beter weten.” En dan doet hij een eenvoudig voorstel: “Het ware geluk, namelijk een zinvol bestaan ligt o.a. in zorg dragen voor de ander.”

Het zorg dragen voor de ander en voor de schepping en zeker het bekommerd zijn om kwetsbare medemensen, heeft die Man van Nazareth destijds ook heel uitdrukkelijk voorgeleefd. En Hij kon dat omdat Gods kracht en tederheid Hem heel sterk mochten bezielen.

De evangelist Matheus laat in het kerstverhaal een grote ster schitteren boven de stal.

Deze dagen hebben vele gelovigen zich al biddend opnieuw stil bereid verklaard om met helder licht en met warme kracht in het leven te staan.