De slaap

De slaap, we hebben haar nodig om nieuwe levenskracht op te doen. Wij kunnen niet goed zonder slaap. Júist als wij voor situaties staan, die veel van ons vragen, is de slaap onmisbaar.
Zo ook betekende de slaap voor Jozef veel, zeker nadat hij vernam dat Maria een kind zou krijgen, dat niet van hem was. In zijn slaap kreeg hij een engel op bezoek, die hem duidelijk maakte dat God graag had dat hij Maria liefdevol nabij zou blijven en goed zou zorgen voor het kindje dat zij ging ontvangen.
Doorheen zijn slaap werd Jozef geroepen tot een grotere liefde, voor een kindje dat niet van hem was. God had Jozef even hard nodig als Maria om Zijn Zoon te laten groeien, óp groeien. Niet zoals hij het misschien gedacht had, maar in het besef dat er een andere Vader is waar het Kind uiteindelijk thuis hoort.
Ook onze kinderen zijn onze kinderen niet…
We mogen zó liefhebben, bijstaan, dat zij hun weg vinden, zoals God het voor hen ziet.
God wil ons graag die Liefde geven, die open staat voor het heel eigene…geheim…van ons kind. Wie weet, in de slaap?!