Niet voldoende

Onlangs klonk vanuit een Brusselse universiteit: ”Alles wat wij hier weten en kennen is niet voldoende om de wereld te begrijpen.” Vervolgens probeerden zij daar, in samenwerking met een aantal kunstenaars, beeldend materiaal samen te brengen. o.a. foto’s en beelden die iets lieten vermoeden en ervaren van een diepe, mystieke religiositeit. En sommige kunstenaars zegden ook in interviews uitdrukkelijk: ”Wat ons boeit en beweegt is het ware, het schone en het goede.”
En in diezelfde periode schreef de hoofdredacteur van Kerk en Leven: ”Geloof en wetenschap zoeken allebei naar de oorsprong van alles. Vragen naar de zin van het leven, zal de natuurkunde nooit alleen kunnen oplossen.” Maar hopelijk mogen wij, als gelovigen, ons toch ook gesteund en gericht weten door het eerlijk zoeken van wetenschappers.