Zorg voor morgen

Waar zijt Gij God, in deze tijd?
Waar zijt Gij nog te vinden?
Gij, de eeuwige in eeuwigheid.
Wij willen U zien.

Gij kent ons toch, uw mensen.
Zijt Gij ons vergeten?
Laat U opnieuw vinden
in kleine dingen van elke dag,
kortbij en veraf.

Spreek opnieuw uw woord:
“Kom en volg mij”
om te behoren tot de binnenste
kring van uw getrouwen.

Stil met uw woord de storm in ons leven,
in onze gezinnen,
in onze verscheurde en harde wereld.
In uw Kerk.

Geef ons vandaag een teken van uw
Barmhartige liefde.
Gij, Eeuwige aanwezigheid midden onder ons!