De Liefde toetsen

Jezus en Johannes de Doper. Al van in de moederschoot zijn ze met elkaar verbonden. Voor ons is duidelijk wie zij zijn en wat ze voor ons betekenen. Maar tijdens hun leven waren ze zelf nog op zoek. Door naar mekaar te kijken leren ze te onderscheiden: Wie ben ik? Een vraag die ons allen ter harte gaat. Iemand zijn voor een ander is een grote steun in tijden van twijfel en onzekerheid. Dit gebeurt al tastend en toetsend. Je bent niet meteen zeker van mekaar maar doorgaat een zekere proefperiode. Johannes zit in de gevangenis en is maar met één ding bezig: Is Jezus de Messias? Het Joodse volk verwachtte namelijk de komst van de Messias, de Verlosser. Als Hij er dan is, lijkt dit blijkbaar moeilijk te geloven. Maar het is overduidelijk dat Jezus beantwoordt aan deze verwachting. Hij geneest zieken en kiest voor de armen en verdrukten. Langzaam verovert Hij ieders hart. Ook nu is dat nog bezig. Er zijn er die het er moeilijk mee hebben. Wie de waarheid spreekt krijgt klappen want de duisternis kan het Licht niet verdragen. Geduld is een grote deugd.