Gelouterd

Nooit te moe om opnieuw te beginnen. Achterlaten wat slecht was en opnemen wat goed is. Dat moet Johannes de Doper ook gedacht hebben. Hij predikte dat we de paden recht moesten maken voor de komst van de Heer. Gedaan met alle wanpraktijken. Zuiverheid, integriteit, rechtschapenheid. Daar gaan we nu voor. En we hoeven maar te kijken naar Jezus om te zien hoe dat gaat. Hij is ons in alles voorgegaan. Hij heeft het opgenomen voor kleinen en misdeelden, verworpenen, derde-rangsburgers. Hij is tussen de gewone mensen gaan staan om mee gedoopt te worden. Hij heeft ons leven en onze zorgen gedeeld tot in het kleinste detail. Hij heeft dit gedaan in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Hij is als een lam tussen de wolven. Maar Hij ontkracht elk kwaad. Hij kent ons hart en zal de getrouwen lonen en beschermen. De hartelozen stuurt Hij weg. Zij hebben genoeg aan zichzelf. Wat er overblijft is een Rijk waar de Liefde woont. Geen haat en geweld meer. Geen egoïsme. Maar allen dienen elkaar. Het is geen droom maar toekomst.