Wakend wachten

Aan het begin van de Advent worden wij herinnerd aan onze uiteindelijke ontmoeting met de Levende Heer. “Wachten” kan twee betekenissen hebben:
Men kan wachten en waken, met schrik om betrapt en gestraft te worden door de strenge Meester. Men kan ook waken en wachten zoals een verloofde, vol vreugde en vol verlangen naar de uiteindelijke verbondenheid met de Bruidegom. Of zoals een moeder die haar kindje verwacht. Hoe kijken wij uit naar de uiteindelijke ontmoeting met de Heer van het nieuwe leven?
Ervaren wij nu, tijdens ons leven, de Heer als een strenge Meester of als een barmhartige Vader?
Leven wij met schrik voor God of zijn wij dankbaar voor Zijn vriendschap en vergeving?
Wanneer Hij komt blijft onbekend. Zijn komst zal altijd een verrassing zijn, een overweldiging. Voorlopig komt het erop aan te wachten, te wachten met grote hoop in ons hart.