Drie lagen (deel 2)

Gisteren mijmerden wij bij de eerste en de tweede laag van de twee grootste vierkanten.
De centrale derde laag of het binnenste vierkant zouden we nu een rode kleur kunnen geven. Rood kan ons doen denken aan een oud bijbels tafereel namelijk: een Braambos blijft branden en de profeet Mozes ervaart zo Gods nabijheid. Als wij over het rood nog een spiraal aanbrengen met een witte kleur dan zouden we zo in de derde laag iets kunnen oproepen van een goddelijke dynamiek.
In meerdere godsdiensten wordt deze diepste laag als een spirituele laag ervaren en ook benoemd. In deze derde laag kunnen wij iets ervaren wat ons overstijgt. We voelen ook aan dat wij door een goddelijke nabijheid worden uitgenodigd om samen het leven goed te maken voor elkaar. Dat kan gebeuren in gewone goedheid, en voor christenen is die Man van Nazareth dan een goddelijke Mens om na te volgen.