Drie lagen (deel 1)

Teken eens drie vierkanten in elkaar.
De buitenste boord of laag van het grootste vierkant zou iets kunnen vertellen over alles wat ons iedere dag te doen staat en daarom kun je op deze grootste laag veel gekleurde streepjes en bolletjes aanbrengen. De drukte, het vele MOETEN kan ook nog via enkele donkere vlekken uitgedrukt worden.

De tweede laag maken we iets rustiger omdat het vele moeten nu ONT – MOETEN is kunnen worden. Er is dan o.a. ruimte voor gesprek en er wordt geluisterd.
En deze mogelijkheden en kansen kunnen we oproepen met enkele sprekende symbolen rond verbondenheid en vrede.
Tussen de kleuren en de symbolen laten we ook ruimte over om stilte en rust op te roepen.

Morgen willen we aangeven hoe we het derde vierkant betekenisvol kunnen invullen.

(wordt vervolgd)