God van levenden

Mozes voelde Gods nabijheid in een brandend braambos. En weet je wat God, volgens Jezus van Nazareth, zei tot de profeet Mozes?
Hij zei: “Ik ben geen God van doden maar van levenden.”
En bij een begrafenis getuigen wij:
“Bezielde, goede mensen, die tijdens hun leven bekommerd waren om elkaar, zullen hun voltooiing erven.”
Wat ons dan precies te wachten staat bij onze dood weet ik niet maar ik hoop dat ik goed opgevangen zal worden.
In onze christelijke overtuiging gaat het vooral over het ‘hiernumaals’.
Het eeuwig leven begint hier en nu en het is daarom goed dat wij telkens opnieuw worden uitgenodigd om zorg te dragen voor elkaar en voor de schepping die aan ons is toevertrouwd.