Wat is hoop dan wel?

Hoop is een weg, een open horizon met een uitnodiging : “het mag”

Ik mag gaan en kiezen.

Hoop geeft mij de kracht voor de start, om vol te houden wanneer er zich een moeilijkheid voordoet. Volhouden en desnoods aanvaarden een wijziging aan te brengen. Hoop geeft mij de kracht om aanwezig te blijven wanneer ik zou weglopen…

Hoop is kunnen vooruitzien, soepel.

Het komt wel goed. De kunst van het voorbereiden, blijvend voorbereiden en rustig laten gebeuren.

Hoop is gelijk aan een voorloper, ik denk aan Johannes de Doper.

Hoop doet mij denken aan de “bevende zekerheid” waarvan sprake in een lied de “kleine dank” van D. Den Beste.