Jezus en Zacheus

Jezus wil bij Zacheus te gast zijn. Zacheus, een tollenaar, die meeheulde met de Romeinen, die belastingen inde en vaak veel te hoog. Hij stond in slecht aanzien bij de bevolking. Het volk mort dan ook als Jezus bij hem binnengaat. Maar Jezus kijkt dieper. Hij kijkt naar het hart van Zacheus. En dan gebeurt het wonder. Zacheus bekeert zich en deelt de helft van zijn rijkdom met de armen en vergoedt wie hij bestolen heeft.
Ben ik soms niet als Zacheus, profiteer ik van anderen of word ik door sommigen met de nek aangekeken?
Ben ik soms niet zo’n omstaander, heb ik mijn oordeel al klaar en protesteer ik als de Kerk iemand vergeeft?
Ben ik toch ook soms een beetje als Jezus, geef ik anderen een nieuwe kans, probeer ik die ander ook als mens te zien, met menselijke problemen en zwakheden en met ook mooie en goede kanten? Laten wij bidden dat wij steeds meer als Jezus mogen worden.