Het mysterie blijft…

Bewegen is groei, groei is bewegen…

En wanneer niets meer beweegt… dat is de dood… Toch, dan nog kan iets afvallen en kan er een zaadje kiemen, er kiemt een nieuw leven.

Zo zien we het in de natuur gebeuren. Met ons ook? Duiken in het Goddelijk mysterie?

Doodgaan zou dan zijn: iets laten afvallen, om in die “andere wereld” te kiemen… Mooi!

Maar er blijft een vraag : in het Credo geloven we in de verrijzenis van het lichaam… De vraag blijft open, het mysterie van het leven …

Een overgave: ik geloof door de Liefde te zien werken, door de Hoop te voelen steun geven… Ik geloof…

Dood en verrijzenis, een zelfde realiteit: dood is aards, verrijzenis is hemels.

Met een mysterie blijven leven is mogelijk, is menselijk… gewoon!