Vrouwentongen

Een heikel onderwerp? Ja en neen, want het is ook een plant met lange, scherpe en sterke bladeren die trouwens goed luchtzuiverend werken. Enkele jaren terug ontving ik deze plant als verjaardagscadeau. ‘k Moest er ferm om lachen, daar ik in feite niet zo’n ratelende prater ben, eerder peinzend en aan de stille kant. Toch is het wijs zo nu en dan na te gaan hoe ik in gesprek ga met anderen. Helder of eerder vaag, met respect voor de ander of flap ik er zo maar alles ineens uit, me niet bewust hoe dit bij mijn toehoorder kan binnenkomen … Taal is zo machtig; ze kan troostend zijn, doch evenzeer vernederend, veroordelend en giftig. Jij noch ik hebben daar baat bij. Steeds duidelijker leren communiceren, is een levenslang proces, waarbij vormingen zoals deze m.b.t geweldloos communiceren zeker waardevol zijn. Als we niet zeggen wat we voelen, creëren we verwarring voor onszelf en anderen. Door de waarheid te omzeilen, ontnemen we de spraak haar functie: communicatie. En we misleiden/roven de ‘communio’, de verbinding, de relatie …