Bidden

Hoe bid ik? Hoe sta ik tegenover God? In welke gesteltenis ben ik dan?
In een gelijkenis houdt Jezus ons dit weekend een spiegel voor rond twee manieren van bidden.
De Farizeeër, die zeer tevreden is met zichzelf. Een goedgelovige die zijn plichten meer dán vervult. Veel meer dan menigeen. Hij voelt zich duidelijk beter dan de anderen. Hij staat met zijn bidden zélf centraal en ziet niet in dat deze houding hem juist van God verwijdert.
De tollenaar daarentegen, ziet wel zijn kleine kanten, hij verbergt ze niet achter allerlei uiterlijke prestaties. Hij durft zijn gezicht te verliezen, tegenover God, zichzelf en zelfs in de ogen van de farizeeër. Hij neemt het risico. Hij is oprecht, eerlijk. Gods liefde kán daar geen weerstand aan bieden.
Zijn genade kan binnenstromen…..
Hoe bid ik?
Hoe sta ik tegenover God?