Ziekenbezoek

Een zieke vertrouwde me toe hoe verveeld hij zat met de goed bedoelde visite van iemand, wat hem eigenlijk geen deugd deed; zij onderbrak het verhaal van deze man te pas en te onpas, vulde élke stilte in en smeet met adviezen om de oren … Een ziekenbezoek is een fijngevoelige actie in betrokkenheid. Het is raadzaam na te gaan of we niet eerder onze eigen nood willen lenigen, omdat we thans graag onze eigen zeg doen. Kunnen we momenteel stiltes aan en zijn we rustig genoeg om actief te luisteren? Een mens in nood, tegenslag verlangt zo naar een luisterend oor, waarbij zijn ganse wezen er mag zijn. Pijn, onmacht, verdriet, boosheid, twijfels … het mag ter sprake komen. Net déze ervaring van te mogen en kunnen delen en daarbij respectvol beluisterd te worden, werkt bevrijdend, opent perspectief om verder te kunnen. Stiltes toelaten, biedt de mens in strijd ‘ruimte’ voor zijn pijn en lijden. Stap liefst zo ontvankelijk mogelijk de ziekenkamer binnen. Zo niet, beter een andere keer zodat voor beiden vruchtbaarheid is weggelegd.