Betekenis geven

“Wanneer de oppervlakkigheid in vele middens en gemeenschappen blijft groeien, dan kan onze beschaving bedreigd worden,” dat hoorden we onlangs. Goede betekenissen die soms heel moeizaam groeien in en tussen mensen kunnen wellicht verbrokkelen en verdwijnen in een onverschillig sfeertje. We zoeken naar die betekenissen. We wisselen ze ook uit en we ontwerpen ze ook want als mensen willen wij houvast, inzicht, uitzicht en perspectief geven aan elkaar en ook en vooral aan onze kinderen en jongeren. Maar er zijn vandaag waarschijnlijk ook meerdere mensen die zich ergeren aan de opgeblazen slogans en de vele twitterberichten. Die bewerken meestal geen sfeer van vriendschap. Toch zijn er vandaag ook mensen die een glimp willen opvangen van een goddelijke nabijheid. Het zijn vooral mensen die uitkijken naar vriendschap. In hun midden kan het vermoeden groeien van een dieper Mysterie, een Mysterie dat Jezus ‘God en Vader’ noemde en Mohammed sprak 600 jaar later van ‘Allah’.