Niet opgeven

Het leven is aan de volhouders. Dit geldt voor vele zaken maar zeker ook voor het bidden. Het is ons dagelijks brood. Maar weten we nog wel hoe we moeten bidden? Durven we te vragen aan God vanuit een nederige houding? Het heeft ook veel te maken met vertrouwen. Vertrouwen dat het goede overwint. God staat daar garant voor. Maar er kan soms tijd over gaan. Er zijn zoveel omwegen. Dan moet je toch volhouden om het spoor, hoe klein ook, niet bijster te geraken. Soms is er maar licht genoeg voor één stap. Volhouden wil ook zeggen dat je durft te getuigen van je geloof. Het mag zichtbaar zijn. Gelovigen kunnen een soort wegwijzers zijn. Maar je mag niet bang zijn om te mislukken. Dat hoort er immers bij en je komt er achteraf sterker uit. Er is een tijd van zaaien en er is een tijd van oogsten. Maar zijn er genoeg arbeiders voor de oogst? Een warme oproep om wat al goed is nog beter te doen.