Trendsetter

Loslaten is al even trendsetter in onze contreien. Geen tijdschrift, geen vergadering geen redenatie en geen cursus kan je open slaan of volgen zonder te horen dat loslaten boven alles begeerd zou moeten worden. Daarna worden vaak de voordelen van loslaten opgesomd, de verademing die het teweeg zou brengen. Loslaten wordt ons voorgespiegeld als totalitaire vrijheid. Vreemd dat trendsetters als vanzelf meegevoerd worden door een stroom zonder nadenken. Want wie wil nu zolang de zwaartekracht bestaat, loslaten?! Bij deze een oproep tot algehele stijlbreuk: hou vast, hou stevig vast. Koester, knuffel, omhels, streel, kus en hou vast, hou stevig vast. Laat het niet uit je handen glippen, je herinnering niet stilaan wegsijpelen. Ga er gerust bij zitten in totale bewustzijn dat vasthouden bestaansrecht verleent aan de ander. Wie weet hoe lang we nog de tijd ervoor krijgen? Wie wil voorbijgaan zonder de kunst van het vasthouden te hebben ervaren?

(mv)