Beter geworden

In het evangelie van dit weekend vertelt de bijbelse schrijver Lucas dat tien zieken – door toedoen van Jezus – beter worden.

Ze zullen zich nu ook niet langer, omwille van hun ziekte, uitgesloten voelen.

Maar er komt maar één zieke terug om die Man van Nazareth te bedanken.

Voor die éne was er blijkbaar meer gebeurd.

Hij mocht Jezus’ nabijheid ervaren als doordrongen van Gods dynamiek van liefde.

En zo voelde hij zich nu ook meer dan ‘genezen’. Hij wist zich nu, via Jezus, bezield en gedragen door Gods geestkracht.

Die gelovige ervaring schonk hem nieuw vertrouwen en hoop.

Zouden ook wij niet genezend en bemoedigend elkaar nabij kunnen zijn als wij ons, zoals Jezus, in stilte laten doordringen van Gods tederheid?