Voor zich zelve denken

Het kan zo nu en dan veranderen, dingen hoeven niet te blijven zoals ze zijn of gaan. Dat mensen van gedachten mogen veranderen is immers een zeer zacht gevoelen. De mens wil zekerheid bezitten, deze houding is niet zo verwonderlijk, verandering en de bijhorende opschudding zien er somtijds zo akelig uit dat we angst voelen en al te vaak houden we te stevig vast aan oude gewoonten. Edoch, in de wereld gaat te veel teniet, door onverstandige handelingen en het verdriet van de mens daarover. Een juist oordeel is van belang en daarom is bij tijd en wijle een omwenteling nodig. Waarlijk, als de aarde een volledige draaiing in zijn as kan verwezenlijken in slechts 24 uur, moeten wij dan ergens bang voor wezen? Angst en weemoedigheid zijn in hoge mate slechte raadgevers. Alleen en in alle omstandigheden voor zich zelve denken tezamen met blijmoedigheid zullen een mens staande houden. Is het om u heen nog duister, leef. Mocht u willen, uiteraard…

 

Mabel